Thiền là một công việc hằng ngày mà phải được thực hiện một cách sốt sắng, vui sướng và thoải mái. Đó là một tiến trình khai nhụy nở tâm hoa (Soul-flower) và tỏa ngát mùi hương tâm linh của bạn.

Thiền và chiêm nghiệm không chỉ giúp chúng ta thâm nhập được giáo pháp mà còn giúp chúng ta hiện thực hóa được những nguyên lý vĩ đại của “Minh triết Vượt thời gian” (Ageless Wisdom). Từ nhiều thế kỷ trước, một Bậc thầy về thiền đã cho những hướng dẫn quý báu về nghệ thuật thiền. Ngài tên là Patanjali.

“Minh triết Vượt thời gian” không thể thâm nhập trừ khi thông qua nghệ thuật thiền và chiêm nghiệm.

Patanjali khuyên rằng những thiền sinh nghiêm túc hãy thực hành thiền thông qua bốn điểm… hãy tư duy về đối tượng của thiền bằng cách soi xét những vấn đề của nó…

Hình thức… chất lượng… mục đích… nguyên nhân

Tâm có bảy tầng cấp. Ở những cấp thấp nhất được gọi là cấp hình thức (form level). Ở đây bạn kích hoạt và sắp xếp cấp này thông qua suy nghĩ về hình thức.

Sau đó, khi bạn nghĩ về chất lượng, bạn đi đến một cấp độ cao hơn của tâm nơi được ngự trị bởi những suy nghĩ có tính cách chất lượng.

Sau đó, bạn đi đến mục đích, và thiền về mục đích giúp bạn nâng cao sự tập trung của tâm trí đến cấp độ cao hơn nữa của tâm.

Khi thiền về chủ đề quan điểm của nguyên nhân, bạn lại nâng cao sự tập trung của ý thức đến những mức cao nhất của tâm, nó suy tư về các nguyên nhân.

Cách suy nghĩ thực sự, thậm chí kể cả một cách vô thức, luôn luôn sử dụng bốn qua điểm này và tạo ra một sự cân bằng giữa các cấp độ hình thức và các cấp độ trừu tượng.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Những người thực hành thiền đúng sẽ cải thiện được cuộc sống của họ, nhận ra những kết quả này, và phấn đấu hướng tới những thành tựu lớn hơn.

Thiền là phương pháp tự nhiên tốt nhất để tạo ra căng thẳng phần hồn và dẫn chúng ta đến sự ngất ngây của trái tim.

Thông qua thiền, chúng ta phát triển khả năng thấy biết mọi vật như nó đang là và từ chối nhận những điều áp đặt lên chúng ta.

Thiền làm cho chúng ta có những tư duy và quan điểm của riêng mình.

Thiền chân chính tạo ra diệu lạc, sự phấn khích của trái tim. Việc có được sự phấn khích của trái tim rất là quan trọng. Nó làm bạn cảm thấy tự do, vinh quang, phấn khởi, và mở mang trong tâm thức, trong đó bạn cảm thấy mình trở thành Một với cái đẹp.

Tuy nhiên, những phấn khích đó sẽ trở thành không tốt cho bộ máy của ta, nếu chúng không phản ánh vào một công sức tận tụy để chuẩn bị cho người khác dùng những khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống của họ và làm cho cuộc sống của họ trở thành một công cụ chuyển hóa tiếp cho những người khác nữa.

“Minh triết Vượt thời gian” có thể được thấu hiểu thông qua thiền và phụng sự hy sinh.

Nguồn: “The Ageless Wisdom”, Torkom Saraydarian
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời