Trong những ngày Phật Đản này, chúng ta tưởng nhớ tới Đức Phật vĩ đại

Ông ấy sinh ra vào ngày Trăng Rằm

 Giác Ngộ vào ngày Trăm Rằm

Và Rời cơ thể vào ngày Trăng Rằm

Và những ngày Trăng Rằm đó chính là hôm nay

Khi chúng ta nhớ về Đức Phật, chúng ta nhớ về Tứ Diệu Đế

Chúng ta đều là những người đã hiểu về Tứ Diệu Đế

Chúng ta đã trải nghiệm điều này trong cuộc sống

Chúng ta đã nhận ra những Sự thật này

Những Sự Thật này bao gồm:

Đau khổ có ở khắp mọi nơi, đây là Sự Thật thứ nhất

Sự thật thứ hai là ham muốn là nguyên nhân của Khổ đau

Điều thứ 3, Vô minh là nguyên nhân của Đau khổ

Điều thứ 4, cách để vượt lên khỏi Vô Minh chính là Bát Chánh Đạo

Chúng ta đều đã hiểu được Bát Chánh Đạo

Nói đúng, mong muốn đúng, kiếm sống đúng, hành động đúng,

chú ý đúng, tập trung đúng và Thiền đúng

Chúng ta thiểu tất cả những điều này một cách sâu sắc

Thông qua việc thấu hiểu những điều này, chúng ta làm cho bản thân trở thành những Vị Phật

Chúng ta đã nhận ra bản thân, chúng ta có được sự Giác Ngộ

Đây là những điều duy nhất chúng ta phải thực hành trong cuộc sống

Đây là một công việc khó khăn cho chúng ta và chúng ta đã làm điều này và đang làm điều này

Cả cuộc sống là để sống hạnh phúc và để giúp tất cả mọi người trên trái đất này trở thành những vị Phật

Đó là công việc của chúng ta…