Đức Phật nói:

Diệu Đế thứ nhất là Đau khổ có ở khắp mọi nơi bởi vì mọi người vẫn ở trong bóng tối

Chồng tôi, vợ tôi, bố mẹ tôi, con tôi tất cả đều ở trong bóng tối

Đó là Diệu Đế thứ nhất – Nói về sự Khổ Đau

Và Diệu Đế thứ 2 là Đau khổ bắt nguồn từ những ham muốn quá mức

Bất cứ giá nào cũng phải có vợ, bất cứ giá nào cũng phải có chồng

Bất cứ giá nào cũng phải có con, bất cứ giá nào cũng phải có căn nhà

Đó gọi là những ham muốn quá mức – Diệu Đế thứ 2

Và những ham muốn quá mức bắt nguồn từ sự thiếu ánh sáng – sự vô minh

Diệu Đế thứ 3

Đức Phật khám phá ra toàn bộ quá trình của sự Giác Ngộ

Đức Phật khám phá bằng chính bản thân mình

Sự thiếu ánh sáng không còn khi có Bát Chánh Đạo

Nhìn nhận đúng

Nói đúng

Mong muốn đúng

Hành động đúng

Kiếm sống đúng

Chú ý đúng

Tập trung đúng

Thiền Đúng

Khi bạn sống trong bóng tối, bạn có những thái độ sai

Sự sợ hãi sai về mọi thứ

Mong muốn sai

Nói sai

Kiếm sống sai

Chú ý sai

Tập trung sai

Thiền sai

Mọi thứ đều sai

Và mọi thứ đều nên đúng

Sự nhìn nhận của bạn nên đúng

Lời nói của bạn nên đúng

Mong muốn của bạn nên đúng

Cách bạn kiếm sống nên đúng

Sự chú ý của bạn nên đúng

Sự tập trung của bạn nên đúng

Việc Thiền của bạn cũng nên đúng – Bạn yêu quý

Đó là Bát Chánh Đạo

Và khi Đức Phật thực hành Thiền đúng, ông ấy đã trở nên giác ngộ

Ồ, tôi đã trở nên Giác ngộ

Tôi đã bước vào Niết Bàn. Ông ấy nói rằng, tôi đã đạt được tất cả mọi thứ thông qua Giác Ngộ

Tại sao mọi người làm giống ông ấy?

Tạo sao Đức Phật lại đi khắp nơi?

Ông ấy đã tìm thấy tất cả về khoa học của sự Giác Ngộ

Ông ấy kể lại bí mật của sự Giác Ngộ cho tất cả mọi người

Tứ Diệu Đế

Sự khổ đau ở mọi nơi

Khổ đau bởi vì những ham muốn quá mức

Bạn chỉ cần ăn 2 cái bánh là đủ nhưng mà bạn lại muốn ăn 10 cái bánh

Đương nhiên là cơ thể bạn sẽ có vấn đề

Vấn đề của cơ thể xuất phát từ vấn đề của Tâm Trí

Bạn ăn quá mức bởi vì bạn có ham muốn quá mức

Bạn cứ tiếp tục kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, tiền tiền tiền tiền bời vì bạn có ham muốn quá mức

Bạn muốn gì từ tiền bạc?

Bạn muốn Sự thật chứ không phải Tiền

Con người cứ mải chạy theo tiền bạc và họ gia tăng sự đau khổ cho chính bản thân

Tứ Diệu Đế của Đức Phật

Có sự khổ đau, sự khổ đau vì ham muốn quá mức

Sự ham muốn quá mức vì thiếu ánh sáng, thiếu ánh sáng vì Vô Minh

Vô minh mất đi khi có Bát Chánh Đạo…