Có rất nhiều nhà khoa học trên thế giới đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới tâm trí. Từ các nhà vật lý học, đến nhà tâm lý học, cho đến triết học, rồi tôn giáo tín ngưỡng.

Một kết luận tương đồng nhau được đưa ra, đó chính là tâm trí có mối quan hệ trực tiếp tới tâm và thân của con người. Đó có thể là mối quan hệ giữa não bộ và thần kinh.

Tâm trí sẽ được hiểu theo nhiều chiều hướng khác nhau, thế nhưng có một điều không thể phủ nhận đó chính là sự tồn tài của tâm trí sẽ là tiền đề giúp con người có được sự nhận thức và làm chủ được bản thân của mình, đưa ra những phản ứng khi có tác động từ môi trường.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Tâm trí bị chi phối bởi rất nhiều thứ trong cuộc sống

Dựa vào từng lĩnh vực mà tâm trí sẽ được hiểu và giải thích theo một cách thức khác nhau, do đó không thể bác bỏ khi tâm trí được đưa ra không đúng với nhận thức của bản thân.

Đối với người không am hiểu về chuyên môn thì có thể hiểu tâm trí đơn giản chính là suy nghĩ, mỗi người tồn tại một tâm trí khác nhau, không ai có thể hiểu được tâm trí của người khác khi chỉ thông qua việc giao tiếp.

Lĩnh vực của tâm trí: để hiểu được tâm trí chúng ta sẽ dựa trên từng lĩnh vực khác nhau, trong đó chức năng của tâm trí sẽ được thể hiện ra bên ngoài khác nhau.

Suy nghĩ được xem là lĩnh vực cơ bản có mối quan hệ mật thiết với tâm trí. Suy nghĩ thuộc yếu tố tinh thần bên trong, đó là cách mà con người am hiểu về thế giới xung quanh. Việc suy nghĩ thường dựa vào những thông tin dữ liệu, vấn đề, lý luận và cuối cùng là đưa ra quyết định. Suy nghĩ sẽ được nâng lên mức độ cao hơn với tên gọi là tâm lý học nhận thức.

Bộ nhớ là lĩnh vực thứ hai thuộc tâm trí. Đây được xem là nơi dùng để lưu lại những gì mà chúng ta được tiếp xúc và học tập. Đó sẽ là kiến thức, lượng thông tin hay kinh nghiệm được đúc kết lại theo thời gian.

Sự tưởng tượng cũng là một phần thuộc tâm trí, giúp con người có được ý tưởng mới, đưa ra được tinh huống mới, chủ động trong hoạt động. Sự tưởng tượng này có thể hiểu như khả năng dự đoán được tương lai.

Để tâm trí luôn thư giãn là một cách để cuộc sống ý nghĩa hơn

Một lĩnh vực khác thuộc tâm trí đó là ý thức. Ở khía cạnh này thì ngoài con người ra thì một số loài động vật khác cũng có. Trong đó sẽ bao gồm sự nhận thức, chủ quan, cảm xúc, sự tương tác giữa con người với môi trường xung quanh, cụ thể đó chính là kinh nghiệm và cách thức xử lý.

Não bộ và tâm trí tạo nên mối quan hệ giữa thân và tâm, đây chính là nền tảng cơ bản của triết học. Bên trong triết học sẽ chia ra ba trường phái khác nhau khi phân tích về tâm trí.

Trả lời