Linh hồn đang đến nhận thức được bản thân chuẩn bị cho việc tái sinh. Kế hoạch cho cuộc sống sắp tới của linh hồn cũng đã được lựa chọn một cách tỉnh thức cùng với sự hiểu biết.

            Linh hồn mới đến luôn có mối quan hệ mật thiết với các thành viên trong gia đình đã từng sống cùng họ trong những cuộc sống trước hoặc trên những hành tình phi vật chất. Tuy nhiên, đôi khi một linh hồn có thể tình nguyện tái sinh vào một gia đình chưa từng biết để giúp họ phát triển lên. Khi làm như vậy, quá trình tiến hóa của linh hồn tình nguyện này cũng sẽ được phát triển thêm.

            Ví dụ, một linh hồn đã từng là bà ngoại thường sẽ quay lại gia đình dưới vai vế của một đứa cháu ngoại để giải quyết các vấn đề của chính gia đình đó. Điều này xảy ra thường xuyên hơn chúng ta nghĩ.

            Tại sao một linh hồn có thể lựa chọn một môi trường trải nghiệm mà nó biết trước có thể dẫn đến những thách thức về thể chất hoặc cảm xúc? Tất cả các bạn đều là những thực thể tìm kiếm sự phát triển và sẽ nắm lấy bất cứ cơ hội nào để gia tăng tình yêu thương. Hầu như không ngoại lệ, tất cả các linh hồn có liên quan đến những vướng mắc tình cảm đó đã biết đến nhau và đã sống cùng nhau, có liên hệ huyết thống với nhau trong những đời sống trước.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

            Một linh hồn chọn loại trải nghiệm nào đó một cách cẩn thận. Không chỉ thận trọng trong việc lựa chọn, linh hồn còn hỏi ý kiến của các linh hồn khác để xem xét tất cả các khả năng có thể xảy ra trước khi bắt đầu cho cuộc hành trình ý thức này. Linh hồn lựa chọn một cuộc sống giới hạn trong thế giới vật lý không chỉ để phục vụ người khác mà trước hết là để phục vụ cho sự phát triển của riêng mình.

            Cảm xúc được chữa lành khi bạn trân trọng những gì cha mẹ đã mang lại cho bạn, những người đã phục vụ bạn cũng như bạn đã phục vụ họ. Họ đã trở thành một phần của bạn và đó chính là một phần của bạn trong căn nghiệp với gia đình để cùng nhau phát triển đi lên.

            Khi bạn thấu hiểu rằng tất cả mọi thứ đã được lựa chọn và sắp đặt, bạn sẽ trân trọng những món quà mà cha mẹ đã mang đến cho bạn. Bây giờ, bạn đã nhận ra bản chất thực sự của linh hồn. Khi bạn yêu thương, kính trọng cha mẹ, linh hồn của bạn sẽ trợ giúp nhiều hơn cho chính bạn và cuộc sống của bạn sẽ tràn đầy niềm vui.

            Nếu bạn không thừa nhận cha mẹ nghĩa là bạn đã phủ nhận các lựa chọn của bạn cho cuộc sống này. Và bạn đã chối bỏ bản chất của chính bạn, mục đích của bạn và những gì họ mang lại cho bạn. Bạn mang trong mình những đặc điểm, suy nghĩ, ý tưởng và niềm tin của cha mẹ. Họ có những ảnh hưởng đến bạn chỉ khi bạn tin rằng bạn đang ở đây để làm cho cả gia đình được tiến hóa và khi làm như vậy bạn cũng đã tạo ra sự tiến hóa cho gia đình nhân loại, khi đó bạn là một người đã thoát ra khỏi những giới hạn, hành tinh này luôn không ngừng thay đổi.

Tác Giả: John L.Payne
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời