Kim Tự Tháp MAHESHWARA

 

Kim Tự Tháp Maheshwara là trung tâm năng lượng của Trái đất, hòa hợp với năng lượng của toàn thể vũ trụ. Được xác định bởi các vị thầy ở thế giới vi tế để chuẩn bị năng lượng cho trái đất khi dịch chuyển sang thời kỳ mới vào năm 2012. Kim Tự Tháp Maheshwara kết nối các trung tâm năng lượng khác trên toàn thế giới và cả vũ trụ. 

  • Kích thước: 55 x 55 m
  • Chiều cao: 35 m
  • Bằng đúng 1 phần 20 Kim Tự Tháp Giza Ai Cập 
  • Trực diện các mặt về 4 hướng
  • Vật liệu: đá Granite, đá vôi và thép
  • 5000 người có thể Thiền định cùng lúc

Kim Tự Tháp Maheshwara  là Kim Tự Tháp Thiền định lớn nhất thế giới (PSSM). KTT Maheshwara có ảnh hưởng tuyệt vời đến sức khỏe và tinh thần của tất cả mọi người ở bên trong và một vùng rộng lớn xung quanh.

Xem thêm thông tin về Kim Tự Tháp Maheshwara: http://www.maheshwarapyramid.org

Trả lời