Chúng ta nên sống trong thế giới này giống như hoa sen, sống trong nước bùn mà không bị ướt. Có hai loại người trên thế giới… ‘loại đá’ và ‘loại đất’. Ví dụ, nếu để cả hai, một tảng đá và một ít đất vào trong nước, đất sẽ rã tan ra, nhưng đá sẽ giữ hình dạng như cũ.

Nếu chúng ta thực hành kiến thức, chúng ta trở nên rắn như đá, chúng ta sẽ không hòa tan trong nước của các ảo tưởng thế gian. Nếu chúng ta giống như đất, chúng ta sẽ bị xóa sạch trong nước của ảo giác.

Chúa Giêsu nói, “Ta và Cha Ta là một” và “Tôi ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong tôi”. Vấn đề là tất cả chúng ta đều biết rằng Thiên Chúa ở trong chúng ta, nhưng chúng ta không ở trong Thiên Chúa. Chỉ thông qua thiền chúng ta đi vào Thiên Chúa, hòa vào Thiên Chúa, và đó là đỉnh điểm của đời sống con người.

Các Thánh đã luôn luôn nói rằng tri thức vô hạn nhất được lưu trữ bên trong bạn. Rất nhiều chất nằm trong trái đất như vàng, kim cương, dầu v.v… và trong cùng một cách, các nguồn năng lượng vô tận cũng ở bên trong bạn.

Hiểu biết vật chất chỉ là vật chất, và nhận thức được tâm thức là Tâm thức, đó chính là kiến thức. Vì vậy, bạn phải phát triển trong kiến thức và như vậy, bạn phải thiền, hiến dâng hơi thở của bạn, cái vốn liếng thật của bạn, cho thiền. Nó sẽ có lợi cho bạn.

Bạn càng thiền, bạn càng có sự cân bằng trong cuộc sống. Một người không thiền không thể hiểu điều đó, còn người đã hành thiền hiểu rằng càng thiền nhiều thì càng nhận được nhiều sự cân bằng hơn trong cuộc sống. Cân bằng chỉ có thể đến từ một đời sống tâm linh mà trong đó bạn có thực hiện thiền.

Bạn có những nghĩa vụ trên thế gian và bạn nên hòa lẫn tâm linh vào chúng nó. Sau khi bạn có được những trải nghiệm về tâm linh bạn nói, “Được rồi, tôi phải làm bấy nhiêu để sinh sống, bấy nhiêu hoạt động được thực hiện trên thế giới này sẽ cung cấp cho tôi đủ thức ăn và quần áo, và cũng có đủ thời gian để thực hành tâm linh”.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Chỉ có trên cơ sở trải nghiệm tâm linh thì bạn mới có thể cân bằng bản thân và sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên không còn các đau khổ… Nó xảy ra một cách tự nhiên.

Khi bạn ném một khúc gỗ vào trong nước, nó không bơi… nó không có sức mạnh để bơi. Nó nổi theo nước. Cũng thế, trong thiền bạn ném mình vào dòng đời, nó sẽ kéo bạn lên và bạn có thể trôi đi cùng với nó.

Khi bạn thiền, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Cá tính của bạn sẽ thay đổi, sự ghét, sự giận dữ của bạn, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Tất cả những điều đó sẽ được chuyển hóa. Nhưng nếu không có thiền, sẽ không có thay đổi nào cả.

Nguồn: www.manavdharam.org
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời