Thiền là phương pháp hội tụ năng lượng của não vào một tiêu điểm. Sau khi đạt được kỹ thuật này, ta có thể kết nối mọi quan hệ tế bào với năng lượng não.

Quả thật nếu ta có thể tạo ra được mối liên hệ này với bản thể, tức là lớp vỏ bọc bên trong của bảy cơ thể tinh tế bên trong nhau, ta thậm chí có thể khống chế cả trọng lực. Mục tiêu của ta là kiểm soát cơ thể.

Sau giai đoạn này, ta có thể dễ dàng giao tiếp với cõi giới mà ta muốn, theo khuôn khổ của các phẩm chất mà trật tự vũ trụ đòi hỏi. Bằng thiền tập, các mật mã ý thức của ta sẽ được bộc lộ.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Bởi sự sợ hãi là một tác nhân làm che phủ ý thức, trong lúc thiền, ta có thể thăng hoa bởi sự trợ giúp của năng lượng não, nhưng ta không thể thụ hưởng được lợi ích từ những trường tác dộng trong cõi giới mà ta thăng hoa đến.

Trong thiền, sự giao tiếp diễn ra từ trong ra ngoài. Trong trật tự vũ trụ, sự giao tiếp diễn ra từ ngoài vào trong. Vì thế, càng thanh lọc bên trong thì ta càng gần với bên ngoài.

Sau khi đã làm chuyển hoá ranh giới của sự sợ hãi, ta được giáo huấn trực tiếp từ cõi tiến hoá. Khi ấy ta chạm đến thượng đế bằng trí bão biết tư duy và bằng những gì ta hấp thụ.

Tri thức của Ba Kênh từ Bảy Ánh Sáng đã được soi rọi xuống thế giới vốn là Ba Chiều. Hệ thống Lập Thể thậm chí nằm ngoài tầm Ánh sáng Thánh linh. Và nó hàm chứa Tri thức của Mười Kênh.

Các vị Lạt Ma của Tây Tạng đã thụ giáo Mười Kênh này. Vì lý do ấy, các tôn giáo của Viễn Đông là một sự tiến hoá ở một cấp độ rất cao.

Giờ đây, chúng ta đang cố gắng làm gia tăng sự nhận thức này thông qua thiền tập.  Các kênh của chúng ta càng thanh khiết và cởi mở thì tri thức cao cấp mà ta nhận được càng mạnh mẽ. Tình yêu của chúng ta hướng đến toàn vũ trụ.

Nguồn: “The Knowledge Book” – Vedia Bulent Corak
Người Dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời