Để bắt đầu, chúng ta phải hiểu rằng có hai loại xoắn ốc, tùy thuộc vào việc chúng là đường thẳng (nam) hay đường cong (nữ). Tôi đã nói về điều này trước đây. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu một khái niệm mới. Điểm gốc của hình xoắn ốc trong mô hình hình học này sẽ xác định rõ hơn nó là nam hay nữ theo một cách khác. Trong một cặp hình vuông, có bốn góc – Nơi mà hình xoắn ốc có thể bắt nguồn: trên cùng bên trái, trên cùng bên phải, dưới cùng bên trái và dưới cùng bên phải [xem Hình 8-14]. Hai vị trí hàng đầu tạo ra hình xoắn ốc nam, hai vị trí dưới cùng tạo ra hình xoắn ốc nữ. Các đường xoắn ốc nam không bao giờ đi qua tâm bốn hình vuông; trong khi các đường xoắn ốc nữ luôn đi qua tâm bốn hình vuông đó.

Hình 8-15 cho thấy hai dạng xoắn ốc nam và nữ, cũng như cách mà chúng di chuyển qua mô hình hình học này.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hình.8-14. Những điểm ban đầu

Hình.8-15. 2 dạng xoắn ốc

Để làm rõ hơn, tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Nếu hình xoắn ốc bắt đầu ở điểm trên cùng bên phải, nó sẽ là một xoắn ốc nam ở trong mô hình hình học này. Trong khi đó, đường cong của xoắn ốc nam này sẽ là nữ và đường thẳng sẽ là nam. Mỗi cực luôn có một cực khác phân cực bên trong nó, và bên trong phân cực mới đó sẽ luôn là một cực khác. Quá trình phân chia này sẽ tiếp tục mãi mãi về mặt lý thuyết.

Hình 8-16 là một ví dụ về các đường xoắn ốc có nguồn gốc từ nam bắt đầu ở trên cùng (nghĩa là khoảng cách lớn nhất từ trung tâm), nhưng chỉ hiển thị khía cạnh nữ (cong). Hình vẽ này cho thấy tất cả tám hình xoắn ốc có thể có nguồn gốc nam tồn tại xung quanh cơ thể (từ góc độ Fibonacci) trong dạng nữ (cong). Chúng chỉ mang chuỗi Fibonacci xa tới 5 (1-1-2-3-5). Trong sự sắp xếp giới hạn này, thật thú vị khi lưu ý cách các xoắn ốc cong thực hiện một loại vòng lặp. Năng lượng thực sự có thể hoán đổi vị trí cho nhau.

Quay trở lại Quả của sự sống

Bây giờ tôi sẽ tổng kết lại mọi thứ trong một điểm. Tôi đã vẽ hình tam giác này và các đỉnh của nó chạm 0, 120 và 240 độ, sau đó tôi thêm những đường thẳng này [xem Hình 8-17]. Nhưng trong tự nhiên, giống như trong dải ngân hà, không chỉ một hình xoắn ốc, mà là hai đường xoắn ốc, đi ra từ tâm theo hướng ngược nhau (xem Hình 8-18 và 8-19).

Hình.8-17. Tam giác Critchlow

Hình.8-18.

Hình.8-19

Vì vậy, nếu bạn sao chép tự nhiên, bạn sẽ phải vẽ hai hình xoắn ốc, điều này sẽ tạo ra hai tam giác đối nhau trên đồ thị [Hình-8.20]. Nếu bạn nhìn kỹ, nó thực sự tạo ra hai tứ diện cụ thể, một ngôi sao tứ diện nội tiếp bên trong hình cầu.

[Hình. 8-21]. Bên trong khối tứ diện nhỏ hơn là một khối cầu vừa vặn. Nếu lấy hình cầu đó đặt vào tâm của mỗi điểm trên tứ diện, bạn sẽ có Quả sự sống. Nếu tôi xoay bản vẽ này 30 độ và loại bỏ một số đoạn thẳng, bạn có thể thấy kết quả một cách rõ ràng hơn [Hình. 8-22].

Những gì bạn vừa thấy là hệ thống thông tin thứ hai của Quả sự sống. Tất cả thông tin phía trên: Ngôi sao tứ diện, Sợi chỉ vàng hình xoắn ốc, ánh sáng, âm thanh và hài âm … đến từ hệ thống thông tin thứ hai.

Trong hệ thống thông tin đầu tiên, Thập tam cầu đã tạo ra các mô hình cấu trúc của vũ trụ dựa trên năm khối đa diện đều Platon. Chúng xuất hiện trong cấu trúc mạng tinh thể của kim loại và tinh thể và ở nhiều dạng khác trong tự nhiên. Các loại tảo cát là một trong những dạng sống đầu tiên trên thế giới, và tảo cát là những mô hình hình học nhỏ. Ánh sáng, âm thanh và hài âm có mối quan hệ với nhau thông qua một trường tứ diện sao nội tiếp bên trong một hình cầu đến từ Quả sự sống – Mô hình quay thứ ba của Sáng Thế Ký [Hình. 8-23].

 

 

 

 

Hình.8-23. Quả sự sống trên tứ diện và quả cầu

Trả lời