Dù sao đi nữa, tinh trùng nhỏ sẽ đi qua Zona Pellucida với sự giúp đỡ của những tinh trùng kia và bắt đầu bơi về phía nhân cái (Hình.7-5).

Điều đầu tiên xảy ra là đuôi của tinh trùng bị đứt ra và biến mất. Tiếp theo, đầu tinh trùng nở ra và trở thành một khối cầu hoàn hảo, đó là hạt nhân đực. Nó chính xác có cùng kích thước với hạt nhân cái và chứa một nửa thông tin cần thiết còn lại. Tôi tin rằng cụm từ “Chính xác có cùng kích thước” rất quan trọng khi bạn nhìn vào tấm hình kế tiếp.

Tiếp theo, chúng đi xuyên qua nhau và tạo thành một mối liên hệ hình học được gọi là Vesica Piscis

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

(Hình.7-6). Sẽ là bất khả thi nếu hai quả cầu đi xuyên qua nhau mà không tạo thành Vesica Piscis. Điều này có nghĩa là tại một thời điểm cực kỳ chính xác, các hạt nhân đực và cái cùng nhau tạo thành hình ảnh của chuyển động đầu tiên trong ngày đầu tiên của Sáng Thế Ký, và tất cả thông tin của Thực Tại (và ánh sáng) được chứa trong dạng hình học đó. Thật đơn giản. Hình ảnh đó không thể được tạo thành trừ khi hai nhân này có cùng kích thước. Vì lý do đó tôi tin rằng phụ nữ sẽ quyết định tinh trùng nào được phép đi vào. Vào khoảng năm 1992, khoa học đã chứng minh yếu tố quyết định tinh trùng được phép đi vào là phụ nữ. Cô ấy chọn lấy một rồi cho phép tinh trùng đó được tiến vào trong.

Mỗi một tinh trùng nhỏ sẽ có một kích thước hình cầu khác nhau. Cô ấy sẽ không cho anh ta vào trừ khi kích thước của cả hai giống nhau. Nếu nó là một chiếc chìa khóa phù hợp… Được thôi, không vấn đề gì; còn nếu không… thì hãy quên nó đi. Điều này có thể giải thích tại sao nhiều người đã cố gắng sinh con nhưng không thể có con; không có lời giải thích nào mà ai cũng có thể thấy một cách rõ ràng. Ít ra thì đây cũng có thể như một lời giải thích.

Hình.7-6

Tế bào đầu tiên của con người

Sau khi hai nhân cùng nhau tạo ra một Piscis Vesica, nhân đực tiếp tục hòa vào nhân cái cho đến khi chúng là một (Hình.7-7). Tại thời điểm này, nó được gọi là hợp tử – Tế bào đầu tiên của cơ thể con người. Bạn đã bắt đầu như một quả cầu trước khi có được cơ thể thân thuộc này. Trên thực tế, bạn là một quả cầu bên trong một quả cầu.

Điều tiếp theo bạn cần biết là hợp tử của người sẽ không thay đổi kích thước trong quá trình phân chia chín tế bào đầu tiên. Nó cố định, cũng như kích thước của màng ngoài. Hợp tử của con người lớn hơn khoảng 200 lần so với tế bào trung bình trong cơ thể người đó, lớn đến mức bạn có thể thực sự nhìn thấy nó bằng mắt thường. Khi nó chia đôi, mỗi tế bào sẽ có kích thước bằng một nửa ban đầu; và khi hai tế bào đó chia thành bốn, mỗi tế bào có kích thước bằng một phần tư kích thước ban đầu. Các tế bào cứ tiếp tục chia đôi, kích thước sẽ ngày càng nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa, cho đến khi chúng chia tám lần và đạt con số 512. Tại điểm đó, kích thước tế bào trung bình của cơ thể con người được cố định. Khi điều đó xảy ra, các tế bào đang phân chia tiến dần ra ngoài ranh giới Zona Pellucida ban đầu.

Hình 7-8 là ảnh chụp bằng kính hiển vi điện tử của tế bào trứng chuột đầu tiên.

Trả lời