Nếu bạn học hình học linh thiêng thì bất kể bạn cầm cuốn sách nào, nó cũng đều hiển thị 5 khối đa diện đều Platon, bởi vì chúng là bảng chữ cái ABC của hình học linh thiêng. Nhưng khi bạn đọc tất cả những cuốn sách này (Tôi đã đọc tất cả) và hỏi các chuyên gia, “khối đa diện đều Platon đến từ đâu? Nguồn gốc của nó là gì?” thì hầu như tất cả mọi người đều nói rằng họ không biết. Năm khối đa diện đều Platon đến từ khối đa diện đầu tiên hệ thống thông tin Quả sự sống. Ẩn bên trong Thập tam cầu (xem Hình.6-14) là tất cả năm hình đa diện đều này. Khi nhìn vào Thập tam cầu, bạn đang nhìn vào tất cả năm khối đa diện đều Platon tại một thời điểm. Để xem từng cái rõ hơn, bạn phải thực hiện lại thủ thuật đó khi xóa một số đường thẳng. Nếu như xóa tất cả các đường thẳng trừ một số đường nhất định, bạn sẽ có được khối lập phương này (Hình.6-16).

Bạn có nhìn thấy khối lập phương không? Đó thật sự là một khối lập phương bên trong một khối lập phương. Một số đoạn thẳng có dấu chấm vì chúng sẽ ở phía sau các mặt trước. Chúng vô hình khi khối lập phương ở thể rắn. Đây là dạng rắn của khối lập phương lớn hơn (Hình.6-16a). (Hãy chắc chắn rằng bạn nhìn thấy cái này, bởi vì chúng ngày càng khó nhìn thấy khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu.)

Bằng cách xóa các đoạn thẳng nhất định và kết nối đến những trung tâm khác (Hình.6-17), bạn sẽ có được hai tứ diện chồng lên nhau, tạo thành một ngôi sao tứ diện. Giống như khối lập phương này, bạn thật sự nhận được hai ngôi sao tứ diện, một khối nằm bên trong khối kia. Đây là dạng rắn của ngôi sao tứ diện lớn hơn (Hình.6-17a).

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hình 6-18 là một khối bát diện bên trong một khối bát diện khác, mặc dù bạn đang nhìn chúng từ một góc độ đặc biệt. Hình 6-18a là phiên bản đặc của khối bát diện lớn hơn này.

Hình 6-19 là một khối nhị thập phương bên trong một khối khác, và Hình 6-19a là phiên bản rắn của khối lớn hơn. Bằng cách nào đó, nó trở nên dễ dàng hơn nếu bạn nhìn theo góc này.

Đây là những vật thể không gian ba chiều bắt nguồn từ 13 vòng tròn của Quả Sự Sống.

Đây là bức tranh của Sulamith Wulfing về Chúa Hài Đồng bên trong khối nhị thập phương (Hình.6-20), nó rất phù hợp, bởi vì khối nhị thập phương đại diện cho nước – Như bạn sẽ thấy trong giây lát, và Đấng Christ đã được rửa tội trong nước, sự khởi đầu của ý thức mới.

Hình.6-20. Bức vẽ của Sulamith Wulfing

Đây là hình dạng thứ năm và cuối cùng – Hai khối đa diện ngũ giác, một khối nằm bên trong khối kia (Hình.6- 21) (tại đây chỉ hiển thị mười hai khối bên trong cho đơn giản).Hình 6.21a là phiên bản rắn.

                                                                          

Như chúng ta đã thấy, tất cả năm trong số những khối đa diện đều Platon có thể được tìm thấy bên trong Thập tam cầu (Hình. 6-22).

Hình.6-22. Khối Metatron

Trả lời