Chúng ta sẽ bắt đầu với nhận thức rằng sự hiểu biết của Cơ đốc giáo và Ai Cập về Thực Tại gần như là giống hệt nhau. Sự hiểu biết của Cơ đốc giáo có nguồn gốc từ Ai Cập. Đây là ba câu đầu tiên trong Kinh Thánh Cơ Đốc: “Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất. Trái Đất không có hình dạng mà chỉ như là hư không, bóng tối bao trùm đến tận vực thẳm, và linh hồn của Đức Chúa Trời bước nhẹ trên mặt nước. Chúa nói rằng: “Hãy có ánh sáng”, và có ánh sáng”.

Để bắt đầu, tuyên bố rằng Trái đất là không có hình dạng cho đến khi nó thoát ra khỏi Hư Không. Đó chính xác là những gì mà người Ai Cập tin tưởng. Đó cũng là điều mà nhiều tôn giáo khác cũng tin tưởng. Cả hai tôn giáo Ai Cập và Cơ đốc đều tin rằng tất cả những điều cần thiết để bắt đầu quá trình sáng tạo là hư vô và linh hồn, và khi hai khái niệm đó được đặt cạnh nhau, tất cả mọi thứ đều có thể được tạo ra. Họ tin rằng sự sáng tạo bắt nguồn từ chuyển động của linh hồn. Câu thứ 2 nói rằng: “Trái Đất không có hình dạng mà chỉ như là hư không, bóng tối bao trùm đến tận vực thẳm, và linh hồn của Đức Chúa Trời bước nhẹ trên mặt nước”. Sau đó, trong câu tiếp theo, Chúa nói: “Hãy có ánh sáng.” Chuyển động xảy ra trước, và ánh sáng xuất hiện ngay sau đó.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Theo niềm tin của người Ai Cập, một chi tiết nhỏ đã bị bỏ sót trong Kinh Thánh Cơ Đốc hiện tại. Có 900 phiên bản Kinh Thánh trên thế giới, và trong nhiều phiên bản cũ hơn, câu đầu tiên nói rằng: “Từ thuở ban đầu đã từng có sáu.” Nó cũng bắt đầu theo những cách khác và được thay đổi nhiều lần trong nhiều năm.

Người Ai Cập cổ đại sẽ nói rằng cách mà Kinh Thánh hiện đại của chúng ta bắt đầu quá trình sáng tạo là bất khả thi, đặc biệt nếu bạn nghĩ về nó theo góc nhìn vật lý. Hãy tưởng tượng một không gian tối tăm, vô tận kéo dài mãi mãi theo mọi hướng. Không có gì trong đó cả – Chỉ là không gian vô hạn mà không có gì ở trong đó. Hãy tưởng tượng về bản thân mình – Không phải là cơ thể mà là ý thức của bạn – Đang tồn tại ở giữa đó. Bạn chỉ đang trôi tự do. Bạn thật sự không thể rơi bởi vì bạn sẽ rơi xuống đâu? Bạn sẽ không biết gì cả nếu như bạn rơi xuống, nổi lên hoặc lệch sang một bên. Trên thực tế, không có cách nào để trải nghiệm được sự chuyển động.

Từ quan điểm vật lý hoặc toán học thuần túy, bản thân chuyển động, hoặc động năng, tuyệt đối là bất khả thi trong hư không. Bạn thậm chí không thể xoay tròn bởi vì chuyển động không thể trở thành hiện thực cho đến khi có ít nhất một đối tượng khác trong không gian xung quanh bạn. Phải có một cái gì đó để như là một cột mốc tương đối. Nếu bạn tiến lên 30 feet thì bằng cách nào mà bạn biết được điều đó? Không có sự thay đổi. Khi không có sự thay đổi thì sẽ không có chuyển động. Vì vậy, người Ai Cập cổ đại sẽ nói rằng trước khi Chúa “Bước nhẹ trên mặt nước” thì trước tiên anh ấy/ cô ấy phải tạo ra thứ gì đó để làm mốc tương đối.

Trả lời