Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Chánh niệm là chìa khoá! Chánh niệm là năng lượng soi sáng cho vạn vật và mọi hoạt động, tạo ra năng lực định tâm, mang đến sự thấu hiểu sâu sắc và thức tỉnh. Đây là điểm khởi hành. Nếu tôi sống không có chánh niệm, trong sự mê mờ, thì nói như Albert Camus trong cuốn tiểu thuyết “người xa lạ”, tôi đang sống như một người “chết”. Các thiền sư cổ xưa đã nói, “Nếu sống trong mê mờ, ta chết trong một giấc mơ”. Bao nhiêu người trong chúng ta sống “như một người chết”? Điều đầu tiên tra phải làm là quay trở lại cuộc sống, thức tỉnh và ý thức mỗi việc ta làm. Chúng ta có biết… khi mình đang ăn, uống, ngồi thiền? Hay chúng ta đang lãng phí thời gian, sống trong mê mờ? Chánh niệm giúp chúng ra hướng sự tập trung vào việc chúng ta đang làm và biết việc chúng ta đang làm. Thường chúng ta là tù nhân của xã hội. Năng lượng của chúng ta bị phân tán khắp đó đây. Thể xác và tâm trí của chúng ta không hoà điệu. Để bắt đầu nhận thức được những gì đang làm, đang nói và đang nghĩ, chúng ta hãy bắt đầu ngăn chặn sự xâm lấn của môi trường xung quanh và của tất cả những nhận thức sai lầm của chúng ta. Khi ngọn đèn nhận thức được thắp sáng, toàn bộ bản thể của chúng ta được sáng soi, và mỗi ý tưởng, cảm xúc cũng được sáng soi. Sự tự tin sẽ được tái lập, những bóng mờ ảo ảnh không còn lấn át chúng ta nữa, và sự định tâm của chúng ta sẽ đạt đến mức trọn vẹn. Chúng ta làm mọi hành động thường ngày như trước kia, nhưng giờ đây chúng ta nhận thức được hành động, ngôn từ và tư tưởng. Việc thực hành sự thức tỉnh không chỉ dành cho những người mới mẻ. Đó là một sự thực hành suốt đời dành cho mọi người, thậm chí cả Đức Phật! Sức mạnh của sự thức tỉnh và định tâm là sức mạnh tâm linh đằng sau mọi con người vĩ đại trong lịch sử loài người. Nhìn thấy sự việc như bản chất của nó, điều đó chỉ có thể đạt được bởi sức mạnh của sự định tâm. Cái nhìn thấu suốt này chính là giác ngộ. Giác ngộ luôn luôn là giác ngộ về một điều gì đó. Nó không mang tính trừu tượng.

Nguồn: “Beath Sweeps Mind” – Jean Smith biên tập
Người dịch: Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Việt Khôi, Ngọc Trúc

Trả lời