Như chúng ta được biết, cơ thể con người được tạo thành từ nhiều đơn vị tế bào nhỏ kết hợp lại với nhau mà thành. Đối với cơ thể đa bào sẽ tồn tại nhiều loại tế bào đơn và chúng sẽ thực hiện một vài chức năng riêng của mình. Nhiều tế bào hợp lại thành một cơ thể, sẽ chuyển động, tạo ra nhiệt độ, hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi chất.

Dựa trên nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học cho chúng ta thấy, cơ thể con người được xem là một thể thống nhất và trọn vẹn. Chúng ta sẽ có sự phân cấp như sau: đầu tiên và cũng là tổng quát nhất chính là cơ thể, tiếp sau đó chính là hệ thống các cơ quan, đến cơ quan, đến mô, tới tế vào và cuối cùng là phân tử.

Tế bào được xem là một đơn vị sống nền tảng nhất, có thể thực hiện chức năng sống cho một cơ thể nhất định. Nhưng nếu chỉ có một tế bào thì cơ thể đa bào không thể nào tồn tại được, mà cần có sự tổng hợp nhiều tế bào lại với nhau, tên gọi cho một sự tập hợp này chính là mô.

Môt trên cơ thể con người sẽ được phân chia thành bốn loại cơ bản: mô biểu bì – mô cơ – môt liên kết – mô thần kinh.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Mô biểu bì: tên gọi khoa học là epitheliai tissue.

Mô biểu bì chính là sự tập hợp của các tế bào được sắp xếp sát lại với nhau, đây là dạng liên kết mật thiết có tên gọi là tight junction. Loại mô này nằm bên ngoài dùng để bảo vệ cho cơ thể, đây là da. Bên cạnh đó còn có ở bên tỏng phần ống tiêu hóa hoặc ống sinh dục.

Nhiệm vụ chính của mô biểu bì chính là bảo vệ – hỗ trợ cho việc hấp thụ – thải trừ độc tố – nội tiết.

Mô liên kết: tên khoa học là connective tissue.

Chức năng chính của mô liên kết đúng như tên gọi, đó là liên kết nhiều mô lại với nhau, đồng thời tạo thành một bộ khung cho cơ thể và giữ cho các cơ quan nằm đúng vị trí.

Trong mô liên kết còn được phân ra thành một số loại như: mô liên kết cơ học – mô sụn, mô liên kết dịch – bạch huyết, mô liên kết dạng sợi.

Mô thần kinh: tên gọi khoa học là nervous tissue.

Nhiệm vụ chính của mô thần kinh chính là nhận kích thích và giải quyết thông tin được truyền đến.

Mô thần kinh sẽ bao gồm mô trung ương và mô thần kinh đệm.

Mô cơ: tên gọi khoa học là muscle tissue.

Được phân chia thành ba nhóm mô cơ: mô cơ trơn – mô cơ vân – mô cơ tim.

Mô cơ tim sẽ được phân chia để tạo thành tim, hoạt động dưới sự điều khiển của hệ thần kinh trung ương, cùng với tế bào tạo ra nhịp đập.

Mô cơ vân hay mô cơ xương, sẽ được tạo thành từ nhiều nhân, giúp tạo nên sự chuyển động cho cơ thể.

Mô cơ trơn có dạng hình thoi, một nhân, thường nằm ở bao tử – ruột – bóng đái.

Trả lời