Bài thuốc rung động của năng lượng đã được khoa học hiện đại xác nhận và thấu hiểu bởi Einsteinian như là một khía cạnh của năng lượng, đặc biệt được áp dụng vào những bài kiểm tra trên hệ thống sinh vật dựa trên quan điểm của sự tương tác trường năng lượng.

         “Trường năng lượng”

         Sự nhìn nhận của Einsteinian về con người dựa trên quan điểm của những trường không gian cao hơn.

         Về bản chất .. từ những hạt nhỏ nhất bên trong nguyên tử đến cơ thể vật lý và những cơ thể với tần số rung động cao hơn .. đã được nhìn nhận như sự tập trung của giao động trường năng lượng.

         Chúng ta đã bắt đầu nghĩ về con người như là sự tồn tại của nguồn ánh sáng tâm linh đa chiều, chúng ta có thể bắt đầu thấu hiểu được hiệu quả của phương pháp chữa bệnh bằng sự rung động bằng việc tác động lên cơ thể năng lượng để củng cố và khôi phục lại hệ thống Cơ thể-Tâm trí-Tâm thức.

         Phương pháp chữa bệnh bằng sự rung động dựa trên việc cân bằng hệ thống tác động lẫn nhau của các dòng năng lượng chảy trong trường năng lượng.

         Các dòng năng lượng của thế giới năng lượng và các thế giới ở tần số cao hơn của cơ thể năng lượng con người giao động với tần số nhanh hơn ánh sáng thông thường.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

         “Hệ thống năng lượng”

         Thế giới loài người chính là hệ thống năng lượng phản ánh mô hình tiến hóa của Linh hồn.

         Sự tỉnh thức của con người thể hiện việc luôn học hỏi, phát triển và tiến hóa. Sự hiểu biết mang tính tâm linh về quá trình thay đổi tuyệt vời này càng nhiều, sẽ tạo ra kết quả to lớn trong việc gia tăng toàn bộ hệ thống năng lượng con người.

         “Cách sống và cách suy nghĩ”

         Phần lớn mọi người đến với các phương pháp vật lý để chữa trị những căn bệnh, nhưng lại không nghĩ đến việc thay đổi cách sống và cách suy nghĩ.

         Sự tác động vật lý đối với bệnh nhân chỉ giúp chữa trị cho bề nổi là kết quả lâu dài của 2 điều này.

         “Bệnh tật là phản ánh của..”

         Bệnh tật của chúng ta chính là sự phản ánh của những nguyên nhân bên trong như sự kiềm chế cảm xúc, tắc nghẽn tâm linh, và mầm mống có sẵn.

         Mặc dù các tác nhân bên ngoài cũng có thể tạo ra những tác động tiêu cực, nhưng những ảnh hưởng đó chỉ có thể tạo ra bệnh tật tại những nơi quá nhạy cảm. Đối với cơ thể năng lượng của chúng ta, …, luân xa và hệ thống cao cấp, các cảm xúc tiêu cực và tắc nghẽn tâm linh tạo sự suy yếu của hệ thống sinh hóa biểu hiện biểu hiện bằng bệnh tật ra bên ngoài cơ thể vật lý.

         “Tắc nghẽn”

         Khi bệnh tật xuất hiện, đó là biểu hiện của cho thấy chúng ta đang làm tắc nghẽn các dòng suy nghĩ tỉnh thức và năng lượng tự nhiên bằng qua mất cân bằng của hệ Cơ thể-Tâm trí-Tâm linh. Đó là những dấu hiệu cảnh báo của một bộ phận nào đó đang yếu đi trong cơ thể. Khu vực bị tắc nghẽn cần được cân bằng để khôi phục lại sức khỏe toàn diện.

         Khi bạn có sự tắc nghẽn tạo ra bởi các nguyên nhân trong cuộc sống như trên, các tắc nghẽn sẽ chặn các dòng năng lượng tại Luân xa, do đó, các dòng năng lượng cuộc sống cũng sẽ bị ngăn chặn gây ra ảnh hưởng xấu đến các cơ quan tương ứng. Các tắc nghẽn lâu dài sẽ thể hiện thông qua những bệnh mãn tính và đó chính là bài học quan trọng về nghiệp quả cho mỗi con người.

         “Bài thuốc rung động”

         Phương pháp rung động giúp gia tăng sức mạnh sự kết nối năng lượng giữa con người và bản thể (linh hồn), bằng cách làm cân bằng hoàn toàn Cơ thể-Tâm trí-Tâm linh.

 

         Không phải tất cả các phương pháp chữa trị bằng rung động đều có hiệu quả ở mức năng lượng cao hơn, nhưng đó chính là mong muốn và mục tiêu cho các nhà khoa học về phương pháp rung động để nghiên cứu và giúp đỡ cho bệnh nhân lấy lại cân bằng.

Tác Giả: Dr. Richard Gerber
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời