Dù thiền định Phật giáo được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ về hình thức này cũng như các loại thiền trong Phật giáo. Vì vậy bài viết hôm nay của Thiền Kim Tự Tháp sẽ giải đáp những vấn đề này.

Hãy Tự Học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Thế nào là thiền định Phật giáo?

“Thiền” trong Phật giáo là cách thức để ổn định tâm, bình yên trong nội tại. Những người tu tập Phật pháp nếu như mà không có thiền, thực hành thiền. Lẽ dĩ nhiên họ không thể nào đạt được thành quả, chánh niệm đạo tu.

Theo đó, thiền định Phật giáo được hiểu là một thực hành tâm linh cổ xưa. Hình thức này dùng để phát triển sự tập trung, chánh niệm và giác ngộ. Thiền là một phần quan trọng của Phật giáo và được thực hành bởi các Phật tử trên khắp thế giới.

Thiền định trong Phật giáo là một thực hành tâm linh cổ xưa

Thiền định Phật giáo có những loại nào?

Theo kinh Phật, có 3 loại thiền định khác nhau, bao gồm:

Thế gian thiền

Thế gian thiền là một loại thiền tập trung vào việc cải thiện cuộc sống ở thế gian này. Nó thường được thực hành bởi những người không theo tôn giáo, nhưng cũng có thể được thực hành bởi những người theo các tôn giáo khác nhau.

Thế gian thiền có thể được thực hiện thông qua việc thực hành thiền định. Khi thiền, người thực hành tập trung vào một đối tượng nhất định như: hơi thở, một câu thần chú, một hình ảnh,… Qua đó giúp loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc phiền nhiễu, và tập trung vào hiện tại.

Thế gian thiền giúp người thực hành thiền giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, và đạt được sự giác ngộ.

Thế gian thiền chia thành 2 loại gồm căn bản vị thiền và căn bản tịnh thiền.

Xuất thế gian thiền

Xuất thế gian thiền là một loại thiền định Phật giáo nhưng ở bậc cao hơn so với thế gian thiền. Xuất thế gian thiền tập trung vào việc vượt qua những ràng buộc của thế giới vật chất và đạt được giác ngộ. Xuất thế gian thiền thường được thực hành bởi các nhà sư Phật giáo. Nhưng nó cũng có thể được thực hành bởi những người không theo tôn giáo.

Xuất thế gian thiền có thể được chia thành hai loại chính là thiền định và quán chiếu.

Thiền định trong Phật giáo có 3 loại hình phổ biến

Xuất thế gian thượng thượng thiền

Xuất thế gian thượng thượng thiền là một loại thiền cao cấp trong Phật giáo. Loại thiền định này được cho là có thể giúp người ta đạt được giác ngộ. Nó thường được thực hành bởi các nhà sư Phật giáo, nhưng cũng có thể được thực hành bởi những người không theo tôn giáo.

Xuất thế gian thượng thượng thiền đòi hỏi người thực hành phải có sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của thực tại và khả năng buông bỏ mọi suy nghĩ và cảm xúc.

Như vậy, Thiền Kim Tự Tháp vừa giải đáp đến bạn những nội dung về Thiền định Phật giáo và có mấy loại “thiền” trong Phật giáo. Theo dõi Thiền Kim Tự Tháp thường xuyên để để cập nhật và hiểu nhiều hơn về những hình thức Thiền định nhé!