Dựa trên thông điệp từ thế giới các thiên thần

            Chúng ta không thể chết nếu chưa phải thời điểm chúng ta phải đi.Chúng ta có thể làm xáo trộn cuộc sống hoặc cơ thể của mình và chúng ta có thể có những lần cận kề cái chết, nhưng trừ phi đã đúng thời điểm, cái chết sẽ không thể đến gõ cửa gọi bạn.

            Mỗi chúng ta đều tạo ra cho mình một kế hoạch cuộc sống cơ bản trước khi tái sinh. Kế hoạch này bao gồm hình mẫu mà mục đích cuộc sống của bạn hướng đến (như thầy/cô giáo, người chữa bệnh, nhạc sĩ, nhà văn,vv…). Kế hoạch này cũng bao gồm những trải nghiệm đặc thù và các mối quan hệ mà bạn sẽ gặp gỡ, giao tiếp.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

            Đây không phải là điều bắt buộc.Trước khi đến Trái đất, chúng ta chọn những trải ngiệm này với sự tự do hoàn toàn. Hơn nữa, chúng ta không lên kế hoạch cho toàn bộ đời sống của chúng ta ở phía trước. Chúng ta chỉ sắp đặt những sự kiện lớn và quan trọng, những bài học cá nhân chúng ta sẽ học trong suốt sự tái sinh ví dụ như: lòng kiên nhẫn hoặc lòng trắc ẩn.

            Chúng ta cũng sẽ có 2, 3 làn hoặc nhiều hơn khi chúng ta thoát khỏi thế giới vật lý và quay trở lại Ngôi nhà Thiên đàng. Ví dụ, lứa tuổi 18, 47 hoặc 89. Mỗi lần như vậy, bạn sẽ có một sự kiện xảy đến (như một tai nạn, một căn bệnh, hoặc ý nghĩ tự tử), đem đến cho bạn sự lựa chọn để đi tới Thiên đường hoặc ở lại Trái đất. Hầu hết chúng ta lựa chọn việc ở lại Trái đất này để kéo dài cuộc sống hơn với gia đình phàm tục với một hoặc hai thế hệ. Tuy nhiên, vài người sẽ chọn việc ra đi sớm hơn và họ quay lại Ngôi nhà trước khi cơ thể của họ vật lý của họ hỏng hóc, mặc dù cơ thể của họ còn nhỏ, nhưng Linh hồn của họ có thể già dặn hơn của bạn hoặc của tôi khi họ rời khỏi trần thế.

            BẢN THỂ CAO CẤP của bạn biết độ tuổi mà bạn đã thỏa thuận sẽ rời khỏi trần thế và bạn có thể nhận ra bằng cách hỏi BẢN THỂ CẤP CAO của bạn rằng “Ở độ tuổi nào bạn sẽ rời khỏi cơ thể vật lý?” Hầu hết các bạn sẽ tự động nghe (với đôi tai bên trong của bạn). Một số các bạn sẽ thấy những con số hiện phía trước mặt. Vẫn có những người không thấy được gì vì thường thì từ trong vô thức bạn không muốn biết câu trả lời.

            Có một vài người sẽ nghe thấy một độ tuổi ở khoảng nào đó và sau đó không nghe gì nữa. Điều này có nghĩa là thời gian của bạn đã sắp hết hoặc là bản ngã của bạn đang cố gắng hù dọa bạn. Bản ngã được vận hành từ nỗi sợ hãi. Chín mươi chín phần trăm, bạn có thể lắng nghe được nhưng nỗi sợ của bạn sẽ ngăn chặn bạn khỏi việc nghe thấy những con số ấy. Thư giãn, hít thở và thiền định có thể giúp bạn nghe được câu trả lời một cách chính xác.

            Một hội đồng sẽ giúp bạn tạo ra kế hoạch này bao gồm cả những thực thể tâm linh, là người sẽ luôn ở bên cạnh bạn như một thần hộ mệnh và người hướng dẫn tâm linh. Mỗi người các bạn sẽ có ít nhất hai thiên thần hộ mệnh, từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời.Tất cả mọi người cũng đều có ít nhất một người hướng dẫn tâm linh và thông thường thì nhiều hơn.

            Những THIÊN THẦN HỘ MỆNH là những thực thể đã không tái sinh làm người. Những NGƯỜI HƯỚNG DẪN TÂM LINH cho bạn thường là những người yêu thương đã qua đời của bạn. Khi bạn còn trẻ, họ là những người thân, họ hàng đã ra đi trước khi bạn được sinh ra.

            Những người hướng dẫn và những thiên thần này giữ cho bạn không lệch hướng khỏi lộ trình của bạn để hoàn thành mục đích cuộc đời và học những bài học cá nhân của bạn. Họ cũng giúp đỡ bạn tránh khỏi những xáo trộn trong đời sống cũng như trong cơ thể bạn.

            Nếu bạn sắp bị giết trước khi đến thời điểm thật sự cho cái chết của bạn, họ sẽ can thiệp mà không cần sự cho phép.

Tác Giả:  Doreen Virtue
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời