Thiền là khái niệm đóng vai trò quan trọng trong nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới. Thiền không chỉ là một phương pháp tập trung tinh thần. Ngoài ra còn là cách để đạt tới sự tĩnh lặng tâm linh và kết nối với Đấng tối cao. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá phương pháp thiền định và các tôn giáo và tìm hiểu sự đồng điểm và khác biệt giữa chúng.

Tự Học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Điểm tương đồng của thiền trong các tôn giáo

Ngồi thiền, dù có những biến thể và phương pháp khác nhau, nhưng chứa đựng những điểm tương đồng. Một điểm chung đáng chú ý là hướng tới sự tĩnh lặng và kết nối với nguồn gốc tối cao. Các tôn giáo như Phật giáo, Hindu, Thiên chúa giáo và Islam đều thừa nhận tầm quan trọng của việc tập trung vào tâm trí và tạo ra sự yên bình trong tâm hồn.

Mục đích là đạt được sự chứng ngộ và hiểu rõ về bản chất thật sự của cuộc sống. Khi người tu hành lắng nghe bản thân có thể khám phá trạng thái ý thức cao hơn. Hơn nữa, trong các tôn giáo khác nhau, thiền thường được coi là một công cụ quan trọng để kiểm soát tâm trí và cảm xúc. Qua việc tập trung hơi thở, âm thanh, người tu hành thiền có thể giảm bớt suy nghĩ phiền muộn.

Thiền thường được coi là một công cụ quan trọng để kiểm soát tâm trí và cảm xúc

Sự khác biệt thiền định trong các tôn giáo

Mặc dù tập thiền chứa đựng những điểm tương đồng, nhưng cũng có những khác biệt quan trọng trong cách các tôn giáo tiếp cận và thực hành ngồi thiền.

Trong Phật giáo

Tập thiền được coi là một phương pháp trực tiếp để đạt đến sự giải thoát khỏi kiếp sinh tử. Phương pháp thiền ngồi (vipassana) trong Phật giáo tập trung vào quan sát chính xác và không gắn kết với các hiện tượng trong tâm trí và thế giới xung quanh. 

Thiền định trong Phật giáo thường bao gồm thiền ngồi, tập trung vào hơi thở và giám sát ý thức. Mục đích của ngồi thiền trong Phật giáo là làm tĩnh tâm, giải thoát khỏi khổ đau và đạt đến sự chiêm nghiệm sự thật vô thường.

Mục đích của ngồi thiền trong Phật giáo là làm tĩnh tâm

Trong Đạo Hindu

Phương pháp thiền được gọi là Dhyana và là một phần quan trọng của bộ môn Yoga. Tập thiền trong Đạo Hindu thường kết hợp với việc sử dụng các câu kinh điển, như “Aham Brahmasmi”. Các phương pháp thiền trong Đạo Hindu có thể bao gồm thiền ngồi, nhắm mắt và tập trung vào một điểm tâm trung như âm thanh, hình ảnh hoặc từ ngữ. Mục đích là đạt tới trạng thái cao nhất của ý thức và sự hòa hợp với Vũ trụ.

Trong Thiên chúa giáo

Thiền thường được thực hiện thông qua việc lắng nghe và chấp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Người tu hành thiền tập trung vào lời nguyện, câu chú, hoặc việc hát lên kinh điển để tạo ra sự kết nối với Đấng tối cao và trải nghiệm sự hiện diện của Ngài. Tập thiền không được thực hiện như một phương pháp riêng lẻ, mà được kết hợp với cầu nguyện.

Thiền tập trung vào lời nguyện, câu chú, hoặc việc hát lên kinh điển

Trong Islam

Thiền định được gọi là Dhikr và liên quan chặt chẽ đến việc tưởng niệm tên của Allah. Thiền có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự tận hưởng của Allah và yên bình tâm linh. Phương pháp thiền trong Islam thường nhắm mắt và tập trung vào ý thức và sự hiện diện của Allah. Mục đích của thiền trong Islam là đạt đến sự kết nối với Allah và trạng thái tâm linh cao.

Theo dõi kimtuthap.org dể xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn khác nhé!