PSSM có những yếu tố sau :

  •  HÌNH TAM GIÁC
  •  NỬA VẦNG THÁI DƯƠNG TỎA SÁNG
  •  NGƯỜI HÀNH THIỀN CÓ LỚP HÀO QUANG BỌC QUANH VÀ CÁC LUÂN XA
  •  NĂNG LƯỢNG – Ý THỨC – TRÍ TUỆ
  •  QUYỂN SÁCH MỞ
  •  HÃY LÀ ÁNH ÁNH SÁNG CỦA CHÍNH MÌNH

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hình tam giác

“Tam giác” thể hiện Cái tôi Tối cao. (Cái tôi bên dưới là bản ngã)

Toàn bộ mục tiêu của Khoa học Tâm linh thực chất là để mang lại trí tuệ và hiểu biết về bản chất của Cái tôi Tối cao, vượt qua cái tôi bên dưới mà chúng ta đang sống ở đây, trên Trái đất này.

Cái tôi Tối cao là Cái tôi tam thể, thành phần bao gồm cả người Thực thi, người Tri kiến và người Tư duy. Cái tôi Tối cao còn gọi là “Tâm thức cao cấp”. Trong thiền định, chúng ta luôn thấy Cái tôi Tối cao là một tam giác sinh động, một lăng kính 3 chiều.

“Tam giác” cũng thể hiện một Kim tự tháp. Sức mạnh của một Kim tự tháp là rất nhiều và rất lớn, một trong những hiệu ứng chính của năng lượng Kim tự tháp chính là nó giúp trải nghiệm vượt ra ngoài cơ thể.

Nửa vầng thái dương tỏa sáng

“Thái dương” (mặt trời) cũng biểu hiện cho Cái tôi Tối cao.

Cái tôi bên dưới là một tia sáng cụ thể của Cái tôi Tối cao. Mỗi một người trên Trái đất đều có Cái tôi Tối cao của mình ở những thế giới cao hơn. Cái tôi Tối cao là sự toàn vẹn của cái tôi chúng ta, có tất cả những tia sáng tỏa ra theo phương hướng đặc biệt của mình.

“Nửa vầng thái dương” là bởi vì ta không thể nào hiểu hết được toàn bộ Cái tôi Tối thượng của ta bằng cái nhìn trần tục. Cùng lắm ta chỉ có thể hiểu phần chung trên bề mặt của nó, phần còn lại phải dựa vào trực cảm và linh tính.

Người hành thiền có lớp hào quang bọc quanh và các luân xa

Hình ảnh đại diện của Thiền Kim tự tháp cho thấy một người đang ngồi thiền.

Mục đích chính yếu của Thiền Kim tự tháp (PSSM) là để phát triển khoa học thiền định. Con đường đến với Giác ngộ chỉ có thể thông qua trải nghiệm bản thể trong thiền định.

Khi thiền, ta thực sự trở thành những cơ thể phi trọng lực, và cơ thể siêu nhiên của ta sẽ thoát ra khỏi cơ thể vật chất, khiến ta có thể tự do du ngoạn trong các thế giới cao hơn. Du ngoạn trong thế giới siêu nhiên là một trong những mục tiêu chính cần nhắm đến.

Thiền định là khai mở những giác quan bên trong. “Con mắt thứ ba” là biểu tượng cho “sự toàn vẹn của những giác quan bên trong”.

Trong thiền định, “con mắt thứ ba” bắt đầu được khai mở, và ở giai đoạn cuối thì hoàn toàn thấy được những thông tin lưu dấu trong Vũ trụ (akashic records) và trở thành những bậc thông thái.

Khi “con mắt thứ ba” được khai mở, nó sẽ nhìn thấy gì? Nó thấy những thứ vượt trên tất cả. Nó nhìn được vào những thế giới có tần số khác nhau. Nó nhìn thấy mọi nguyên nhân vượt trên những kết quả hiển hiện trong thế giới này. Đạt được “con mắt thứ ba” là mục tiêu cơ bản của mọi linh hồn cấp cao.

“Lớp hào quang bao bọc” là lớp bọc quanh khối năng lượng cá nhân của một thực thể.

“Luân xa” là những điểm giao nhau của những dòng năng lượng trong cơ thể.

Trải nghiệm của nhiều người trong các kim tự tháp khổ nhỏ thời nay cho thấy việc gia tăng Năng lượng – Ý thức – Trí tuệ của mọi người là mục đích chính khi thiết kế nên kim tự tháp.

Một trong những mục tiêu chính của Cộng đồng Tâm thức  Kim tự tháp là để phát huy khái niệm “Thiền Kim tự tháp”. Năng lượng tăng lên gấp 3 lần khi thiền trong kim tự tháp.

Năng lượng – Ý thức – Trí tuệ

Chúng ta đều là thực thể Năng lượng – Ý thức – Trí tuệ. Trong toàn thế gian, không có gì không phải là Năng lượng, Ý thức và Trí tuệ. Mọi thực thể chỉ khác nhau về nội dung của Năng lượng – Ý thức – Trí tuệ.

Ba yếu tố Năng lượng, Ý thức và Trí tuệ liên quan trực tiếp đến nhau và tỉ lệ với nhau. Nghĩa là nếu ta nhiều năng lượng hơn, ta sẽ ý thức/tỉnh táo hơn và kết quả là dễ tiếp nhận Trí tuệ hơn. Nếu ta có nhiều trí tuệ hơn, ta sẽ trở nên ý thức hơn và dồi dào năng lượng hơn.

Bản chất của tất cả mọi trải nghiệm của ta, thứ mà ta gọi là “trí tuệ”, là sự tổng hợp từ các cuộc sống trước kia. Trí tuệ là một bản thể, một viên ngọc, một đóa hoa… là tất cả kiến thức và trải nghiệm ta có từ trước đến nay.

Mục đích cơ bản nhất của mọi cuộc đời là tăng cường Năng lượng – Ý thức – Trí tuệ. Đó chính là ý nghĩa của sự tiến hóa – phát triển tâm linh.

Quyển sách mở

“Quyển sách mở” nghĩa là hãy tìm đọc, tham khảo thêm

“Swadhyaya” nghĩa là hãy học hỏi những quyển sách tâm linh

Khuyến khích mọi người đọc những cuốn sách của các bậc thầy lớn như Lobsang Rampa, Richard Bach, Jane Roberts, Castaneda, Linda Goodman, Edgar Cayce, Swami Rama, Yogananda Paramahansa v.v. chính là một trong những phần chính yếu nhất của Cộng đồng Tâm thức Kim tự tháp.

Hãy là ánh sáng của chính mình

Chỉ mình ta là người chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của ta. Chỉ ta mới là ánh sáng của chính mình. Mọi người có thể trao lời hướng dẫn, nhưng họ không thể tạo ra ta. Phải hiểu rằng chính ta đã và đang tạo dựng thế giới của chính mình trong từng khoảnh khắc.

Tác Giả: Minh Sư Patriji
Người Dịch: Nguyễn Trần Quyết

Trả lời