Quan niệm phật giáo cho rằng chết chưa phải là hết. Bởi sau khi chết linh hồn sẽ tiếp tục đầu thai để đón nhận một cuộc sống mới. Tuy nhiên, mỗi linh hồn sẽ được đi đầu thai vào khoảng thời gian khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về linh hồn sau khi chết. Bao gồm Linh Hồn đầu thai như thế nào? Linh hồn siêu thoát ra sao?

Xem thêm Phương pháp Tự Học Thiền: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Linh Hồn sau khi chết đầu thai như thế nào?

Linh hồn sau khi chết đầu thai như thế nào?

Theo quan niệm nhà Phật, con người sau khi rời cơ thể sẽ ở lại thế giới vật lý một thời gian để chiêm nghiệm một lần nữa cuộc sống vừa qua. Bởi mỗi người sẽ có nghiệp phải trả khác nhau nên thời gian lưu lại cũng ngắn hay dài tùy thực thể đó. Thời gian ở thế giới thân trung ấm sẽ phụ thuốc vào Trí Tuệ, Nghiệp Quả của linh hồn. Sau khi xong quá trình review và buông bỏ được thì về với nguồn ánh sáng, trở lại với thế giới thực của mình (ngôi nhà) để chuẩn bị cho cuộc sống tiếp theo. Quá trình này là một quá trình tự nhiên và vui vẻ với tất cả các linh hồn.

Nghe Sách Nói Không Có Cái Chết để thật sự hiểu về Luân Hồi:

Khi sống linh hồn làm nhiều việc có ích cho sự giác ngộ, trả hầu hết các nghiệp, hoàn thành xong các bài học ở cuộc sống vừa qua thì khi đến với cuộc sống tiếp theo sẽ gần với Phật Pháp hơin. Ngược lại, nếu làm nhiều điều ngang trái, tạo nghiệp không cần thiết, chắc chắn linh hồn sẽ luân hồi vào kiếp sống rời xa Phật Pháp.

Tóm lại, khi sống con người tạo nghiệp như thế nào thì sẽ đầu thai theo luân hồi báo ứng. Nói cách khác thì cuộc sống hiện tại chính là kết quả của nghiệp kiếp trước bản thân đã làm.

Linh Hồn về với Nguồn Ánh Sáng để chuẩn bị cho cuộc sống mới (Luân Hồi)

Làm sao biết linh hồn siêu thoát hay chưa?

Như đã nhắc ở trên, sau khi chết linh hồn sẽ đầu thai về lục đạo tương ứng nghiệp của họ lúc sống. Tuy nhiên, với những trường hợp bị chết oan hay chưa đến thọ mạng họ sẽ không đầu thai được. Nói cách khác, những trường hợp đó bị mất phương hướng dẫn đến không siêu thoát được.

Siêu thoát tức là việc linh hồn sau tu tập hiểu ra cõi người vô thường. Họ không còn quyến luyến, vương vấn trần gian nữa và chuẩn bị chuyển sang cảnh giới khác. Lúc đó họ đã hiểu ra thân xác là đi mượn, khi hồn lìa khỏi xác chỉ như cát bụi. Còn linh hồn của họ sẽ siêu thoát và đầu thai đến kiếp sống khác.

Mời Bạn yêu quý Lắng Nghe Lời Dẫn Thiền Tự Học:

Linh hồn khi đã siêu thoát sẽ không còn vương vấn hay quan tâm về cuộc đời đau khổ của mình nữa. Theo quan niệm nhà Phật hay công giáo thì mỗi linh hồn sẽ được làm lễ cầu siêu. Lễ này giúp cho linh hồn sớm được siêu thoát đầu thai hoặc về cõi cực lạc.

Nếu bạn muốn giúp đỡ linh hồn sau khi chết được siêu thoát thì có thể thực hiện Thiền Định. Với phương pháp Thiền tĩnh tâm kết hợp niệm kinh cầu siêu, bạn có thể giúp đỡ linh hồn cũng như chính mình.

Thực hiện Thiền Định để cầu siêu cho linh hồn

Như vậy, qua bài viết trên đây chắc hẳn bạn đã hiểu Linh Hồn đầu thai như thế nào? Hay việc linh hồn siêu thoát sau khi chết ra sao. Hãy tĩnh tâm thiền định để xua đuổi tà ma và giúp đỡ linh hồn sớm siêu thoát.

Trả lời