Linh Hồn đầu thai như thế nào? Linh Hồn siêu thoát ra sao?

Quan niệm phật giáo cho rằng chết chưa phải là hết. Bởi sau khi chết linh hồn sẽ tiếp tục đầu thai để đón nhận một cuộc sống mới. Tuy nhiên, mỗi linh hồn sẽ được đi đầu thai vào khoảng thời gian khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về linh hồn sau khi chết. Bao gồm Linh Hồn đầu thai như thế nào? Linh hồn siêu thoát ra sao?

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền cảm nhận cơ thể: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Linh hồn sau khi chết đầu thai như thế nào?

Linh hồn sau khi chết đầu thai như thế nào?

Theo quan niệm nhà Phật, con người sau khi chết sẽ luôn hồi vào lục đạo khác nhau. Bởi mỗi người sẽ có nghiệp phải trả khác nhau. Nhưng thời gian ở thân trung ấn tối đa đều là 49 ngày. Sau 49 ngày phải luân hồi theo kiếp luân hồi của mình.

Khi sống linh hồn làm nhiều việc thiện, tích nghiệp lành thì khi chết sẽ đầu thai thân xác mới với cuộc sống tốt lành hơn. Ngược lại, nếu làm nhiều điều ác, tạo nghiệp giữ. Chắc chắn linh hồn sẽ luân hồi vào kiếp sống khó khăn, đau khổ.

Tóm lại, khi sống con người tạo nghiệp như thế nào thì sẽ đầu thai theo luân hồi báo ứng. Nói cách khác thì cuộc sống hiện tại chính là kết quả của nghiệp kiếp trước bản thân đã làm.

Linh hồn qua cầu nại hà để đầu thai luân hồi

Làm sao biết linh hồn siêu thoát hay chưa?

Như đã nhắc ở trên, sau khi chết linh hồn sẽ đầu thai về lục đạo tương ứng nghiệp của họ lúc sống. Tuy nhiên, với những trường hợp bị chết oan hay chưa đến thọ mạng họ sẽ không đầu thai được. Nói cách khác, những trường hợp đó bị mất phương hướng dẫn đến không siêu thoát được.

Siêu thoát tức là việc linh hồn sau tu tập hiểu ra cõi người vô thường. Họ không còn quyến luyến, vương vấn trần gian nữa và chuẩn bị chuyển sang cảnh giới khác. Lúc đó họ đã hiểu ra thân xác là đi mượn, khi hồn lìa khỏi xác chỉ như cát bụi. Còn linh hồn của họ sẽ siêu thoát và đầu thai đến kiếp sống khác.

Linh hồn khi đã siêu thoát sẽ không còn vương vấn hay quan tâm về cuộc đời đau khổ của mình nữa. Theo quan niệm nhà Phật hay công giáo thì mỗi linh hồn sẽ được làm lễ cầu siêu. Lễ này giúp cho linh hồn sớm được siêu thoát đầu thai hoặc về cõi cực lạc.

Nếu bạn muốn giúp đỡ linh hồn sau khi chết được siêu thoát thì có thể thực hiện Thiền Định. Với phương pháp Thiền tĩnh tâm kết hợp niệm kinh cầu siêu, bạn có thể giúp đỡ linh hồn cũng như chính mình.

Thực hiện Thiền Định để cầu siêu cho linh hồn

Như vậy, qua bài viết trên đây chắc hẳn bạn đã hiểu Linh Hồn đầu thai như thế nào? Hay việc linh hồn siêu thoát sau khi chết ra sao. Hãy tĩnh tâm thiền định để xua đuổi tà ma và giúp đỡ linh hồn sớm siêu thoát.

Trả lời