Cerma Blue Ice Treatment 1oz

56.600.000

>> Dùng 1 lần duy nhất, Trùng tu, bảo vệ vĩnh viễn
>> Chất duy nhất trên Thế giới đưa vào trùng tu hệ thống làm lạnh
>> Phủ Ceramic (kim cương nhân tạo) bảo vệ và phục hồi
>> Độ cứng: 9,5. Nhiệt độ chịu đựng: 2,000°C
>> Giảm ma sát, hao mòn, hao khí gas, dầu
>> Lạnh, nóng nhanh hơn 70%, sâu hơn
>> Giảm rung ồn, nhiệt độ, mùi hôi
>> Bôi trơn, làm sạch liên tục
>> Giảm nhiên liệu (4-31%), khí thải (tới 92%)