CERMA POWER STEERING 2oz

2.500.000

>> Dùng 1 lần duy nhất, Trùng tu, bảo vệ vĩnh viễn
>> Độ cứng: 9,5. Nhiệt độ chịu đựng: 2,000°C
>> Hàn gắn chỗ rò và xử lý vấn đề của cơ cấu truyền động bánh răng
>> Giảm ma sát, hao mòn, hao dầu
>> Hệ thống tay lái trơn tru, nhẹ nhàng
>> Giảm rung ồn, nhiệt độ
>> Bôi trơn, làm sạch liên tục
>> Cải thiện cảm giác lái
>> Giảm nhiên liệu