Sản phẩm Kim Tự Tháp

Thiền định là gì?

patriji" Thiền định là làm cho tạp niệm của tâm trí lắng xuống bằng cách quan sát hơi thở. Phương pháp Thiền định rất đơn giản - Hãy nhắm mắt lại và quan sát hơi thở tự nhiên của chính mình. Thiền định làm yên lặng làn sóng suy nghĩ liên tục của tâm trí để nhận được nguồn năng lượng tâm thức mang lại cho bạn sức khỏe, bình an và sự thông thái. Thiền định ở dưới hoặc bên trong một Kim Tự Tháp được gọi là Thiền Kim Tự Tháp. "xem thêm về  Phương pháp Thiền

Phong trào Thiền định Kim Tự Tháp

pssmPhong trào Thiền định Kim Tự Tháp (PSSM) là tổ chức phi tôn giáo, phi lợi nhuận với sứ mạng phổ cập Thiền định Anapanasati, Chủ nghĩa Ăn thực vật và Năng lượng Kim Tự Tháp đến tất cả mọi người. Phong trào Thiền định Kim Tự Tháp là một phần của Phong trào Tâm linh thời đại mới. Là một phong trào thay đổi con người từ bạo lực sang phi bạo lực... từ ăn động vật sang chỉ ăn thực vật... từ những niềm tin sai lạc vào tôn giáo sang khoa học logic và trải nghiệm... từ chủ nghĩa vật chất sang chủ nghĩa tâm linh đúng đắn, xem thêm về .Phong Trào Thiền Định

Minh sư Patriji

Brahmarshi PatrijiMinh Sư Patriji, người sáng lập Phong Trào Thiền định Kim Tự Tháp (PSSM), sớm nhận ra sức mạnh của Thiền định thông qua các trải nghiệm và đạt được sự giác ngộ vào năm 1979. Kể từ đó, ông xác định sứ mạng tâm linh của cuộc đời - hướng dẫn và khuyến khích Thiền định, chủ nghĩa ăn thực vật cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Cách tiếp cận Thiền định của ông hoàn toàn khoa học và thực tế với ngôn ngữ phi tôn giáo. tìm hiểu thêm về Minh Sư Patriji

Chủ nghĩa ăn thực vật

patriji_vegetarianism" Ăn thực vật là điều tuyệt đối cần thiết đối với một đời sống tâm linh. Tâm linh và chay tịnh là điều không thể tách rời. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỈ ĂN THỰC VẬT. ĐỘNG VẬT KHÔNG PHẢI LÀ THỨC ĂN CỦA CON NGƯỜIXin đừng ăn quá nhiều, hãy ăn vừa đủ..." cùng tìm hiều về  Chủ Nghĩa Ăn Thực Vật

Kim Tự Tháp

pyramidKim Tự Tháp tượng trưng cho sự phát triển bền vững và đồng đều cả về 4 mặt. 4 mặt của Kim Tự Tháp đại diện cho Thế giới Khoáng chất, Thế giới Thực vật, Thế giới Động vật và Thế giới loài người. 4 mặt của Kim Tự Tháp sẽ hội tụ tại đỉnh. Tất cả sẽ hợp nhất làm một. Đó chính là Tâm linh. Xem thêm...

Patriji Quotes

"Thiền định là đơn giản và dễ dàng. Thiền định dành cho tất cả mọi người và cho toàn xã hội. Tất cả mọi người đều nên Thiền định"

Minh sư Patriji

e-Mail us @

email us

 For Queries:

thiendinh2012@gmail.com

Bộ phim "Sự Thật Tâm Linh"

Go to top