Mọi người sẽ cười rồ lên khi một ai đó đề xuất một hệ thống hoạt động khác với hệ thống hiện tại, nói rằng những hành vi như tranh đấu và giết chóc, “Người chiến thắng giành được tất cả” khiến cho nền văn minh của họ càng vĩ đại hơn! Hầu hết mọi người thậm chí nghĩ không có con đường nào khác, đó là hành vi ứng xử tự nhiên, và những lối đi khác sẽ giết chết linh hồn ẩn sâu bên trong vốn hướng anh ấy đến sự thành công. (Không ai hỏi rằng “Thành công về mặt nào?”)

Thật khó để trạng thái giác ngộ được hiểu biết một cách tường tận, hầu hết mọi người trên hành tinh này đều tin vào triết lý đó, và đó là lý do tại sao tất thảy không quan tâm đến sự đau khổ của chúng sinh, sự áp bức đến từ thiểu số, sự giận dữ của tầng lớp hạ lưu, hoặc nhu cầu sinh tồn của bất kỳ ai trong gia đình họ.

Hầu hết mọi người không nhận ra rằng họ đang phá hủy Trái Đất – Một hành tinh mang đến cho họ Sự Sống – Bởi vì hành động của họ chỉ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống mà thôi. Thật đáng ngạc nhiên khi họ không ở quá xa tầm nhìn để quan sát phần thưởng ngắn hạn có thể trả giá cho những mất mát dài lâu, và nó sẽ diễn ra y như vậy.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền cảm nhận cơ thể: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Phần lớn con người bị đe dọa bởi ý thức nhóm, một khái niệm như lợi ích nhóm, một thế giới tổng quan. Một Thượng Đế luôn tồn tại trong hợp nhất của tất cả sự sáng tạo hơn là tách biệt.

Sự sợ hãi về mọi điều dẫn đến tất cả Sự tách biệt được tập trung lại trên hành tinh này và nó sẽ sản sinh ra sự chia cắt, bất an, bất đồng – Và con sẽ không còn khả năng để học hỏi gì nữa từ trải nghiệm cá nhân. Và rồi con sẽ tiếp tục những hành vi trước đây với kết quả tương tự.

Việc không còn khả năng trải nghiệm nỗi đau của người khác sẽ cho phép nỗi đau tiếp diễn. Sự chia cách sẽ sinh thờ ơ và giả tạo. Hợp nhất sẽ ươm mầm lòng trắc ẩn và sự bình đẳng.

Những sự kiện đang xuất hiện trên hành tinh của con đã thường xuyên xảy ra khoảng 3000 năm trước, và như Ta đã nói, một sự phản chiếu của Ý thức Nhóm trong “Nhóm của con” – Nhóm lớn nhất trên hành tinh.

Các cấp độ của ý thức được mô tả đúng nhất ở dạng nguyên thủy.

Hmmm. Đúng vậy. Nhưng có vẻ như chúng ta đã đi lạc ra khỏi câu hỏi ban đầu.

Không hẳn là vậy. Con đã hỏi về Hitler. Trải nghiệm của Hitler có thể được sử dụng để tìm hiểu về hệ quả từ ý thức nhóm. Rất nhiều người muốn nói rằng Hitler đã thao túng một nhóm – Trong tình huống này, Hitler đã cho thấy được sự tinh ranh và tài hùng biện siêu đẳng. Và nó thật sự thuận tiện để mọi lời chỉ trích đổ hết lên đầu Hitler – Một điều phản ánh chính xác những gì quần chúng đám đông thật sự muốn.

Nhưng Hitler không thể làm được gì nếu không có sự hỗ trợ và sẵn sàng giúp đỡ từ hàng triệu người. Và với một nhóm lớn gọi là Nhân loại, không làm gì cả, tự cho phép mình thờ ơ và tránh xa những nỗi đau đang hiện hữu ở Đức cho đến khi nó đạt đến quy mô cực lớn mà đến cả những người có trái tim lạnh lùng cô độc cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Con thấy đấy, ý thức nhóm đã cung cấp mảnh đất màu mỡ để nuôi trồng mầm mống phát xít. Hitler đã nắm lấy khoảnh khắc, nhưng ông ấy không tạo ra nó.

Sẽ là rất quan trọng để hiểu bài học này. Một ý thức nhóm liên tục nói về sự tách biệt và ưu việt giống nòi sẽ sản sinh ra những con người đánh mất lòng trắc ẩn trên diện rộng, và một khi đã đã mất lòng trắc ẩn thì không còn nhân cách trong con người anh ta nữa.

Khái niệm tập thể bắt nguồn từ chủ nghĩa dân tộc hà khắc bỏ qua hoàn cảnh sống của những con người khác nhưng khiến họ phải có trách nhiệm với con, để biện minh cho sự báo oán, “Cải chính”, và chiến tranh.

Trả lời