Tự học Thiền

Tự học Thiền Chào mừng bạn đến với chương trình tự học Thiền! – Trước tiên, hãy biết rằng, để Thiền định, bạn không cần bất kỳ Minh sư hay vị thầy cụ thể nào, bởi vì Minh sư đã ở trong chính bạn, Minh sư chính là hơi thở của bạn. Hãy dõi theo … Đọc tiếp Tự học Thiền