Hội thiền định quốc tế Master Ruma có lừa đảo không?

Hiện nay có rất nhiều người quy y và thuận theo Hội Thiền Định quốc tế Master Ruma. Tuy nhiên lại có rất nhiều thông tin cho rằng hội này là tà đạo. Vậy thông tin nào mới là chính xác? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau.

Một số thông tin về Hội thiền định quốc tế Master Ruma

Hội Thiền Định quốc tế Master Ruma là những buổi thuyết giảng được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới do một người xưng là Minh Sư Trần Tâm hay Minh Sư Ruma tổ chức. Tổ chức của hội này đặt ở Huyện Kien Svay – Tỉnh Kandal – Vương quốc Campuchia và Thiền đường Chiang Mai, Thái Lan.

Theo như hội này thông báo thì chỉ cần là Thiền sinh và tất cả những ai có tâm đạo thì đều được tham gia. Tham gia hội này Minh Sư Trần Tâm thuyết giảng pháp Diệu Âm. Tôn chỉ của pháp môn này là “Trực diện với Thượng Đế qua Thiền Định Âm thanh và Ánh Sáng nội tại”. Sau hội Thiền Định mỗi người sẽ được rửa đi nghiệp chướng, dạy ăn chay Thiền Định. Từ đó mỗi người sẽ tìm lại được sự cao quý của linh hồn.

Để tu tập pháp môn này mỗi người tu sẽ được truyền tâm ấn ở một địa điểm nhất định. Bạn sẽ mất 100 nghìn đồng để làm thẻ thành viên sau khi được truyền tâm ấn. Sau đó đệ tử sẽ phải mất thêm một vài chi phí trước khi tu pháp Diệu Âm. Và những chi phí này được nhiều người phản ánh là rất nhiều.

Xem thêm Phương pháp Tự học Thiền tại nhà: https://kimtuthap.org/tuhocthien-html/

Hội Thiền Định quốc tế Master Ruma được lập ra do Trần Tâm

Tuy nhiên Hội Thiền Định quốc tế Master Ruma có thực sự truyền giáo chánh pháp Đức Phật?

Mặc dù Minh Sư Trần Tâm cạo tóc và có mặc y phục của nhà Phật nhưng thực chất không truyền chánh pháp Đức Phật. Trần Tâm là người Việt Nam, đang sống tại Mỹ. Trước đây đã đến Hy Mã Lạp Sơn học pháp với các đạo sĩ Ấn Độ. Chính vì thế vị  “Minh Sư” này không xuất gia ở đâu mà rất có thể là tự cao tóc và mặc y phục chư Tăng.

Thêm vào đó Trần Tâm truyền giáo pháp môn Diệu Âm với mục đích là hướng đến sự gia trì của Thượng Đế. Tuy nhiên theo như tìm hiểu thì đạo Phật không dạy Phật tử cầu xin Thượng Đế ban ân. Chính vì thế Trần Tâm không phải là tu sĩ đạo Phật mà là một đạo khác.

Vậy có nên theo Hội Thiền Định quốc tế Master Ruma?

Như những thông tin trên thì Hội Thiền Định quốc tế Master Ruma không truyền bá Phật học nhưng luôn lấy đức Phật ra thuyết giảng. Như vậy hội Master Ruma và minh sư Trần Tâm thực chất đang mượn danh nghĩa Phật giáo để truyền đạo nhưng lại xuyên tạc, vu khống và chống phá đạo Phật.

Hiện nay xuất hiện rất nhiều giáo phái tà đạo lợi dụng Phật pháp với những mục đích như:

– Lợi dụng tôn giáo để lôi kéo, kích động nhân dân chống phá quốc gia. Đây là tình trạng khá phổ biến hiện nay do những tổ chức phản động lập nên. Họ lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người để chống phá chính trị, đất nước.

– Dựa vào thần thánh để kinh doanh tôn giáo thu lợi nhuận.

– Họ cải tạo Phật tử bằng nhiều phương tiện điển hình như Pháp luân công, tuy nhiên Pháp Luân Công không hề có trong đạo Phật.

Chính vì thế bạn cũng nên cảnh giác và tìm hiểu nhiều chiều trước khi tham gia Hội Thiền Định Master Ruma.

Tuy nhiên đây là hội có tính chất “buôn thần bán thánh” không nên tin theo

Thực chất Hội Thiền Định quốc tế Master Ruma không phải là một tổ chức hợp pháp. Thực tế cũng có rất nhiều phản ánh về việc “buôn thần bán thánh” của hội này. Hãy cảnh giác và tìm hiểu kỹ khi tham dự bất kỳ giáo phái nào.

Trả lời