Sản phẩm Kim Tự Tháp

1. Kim Tự Tháp Công Dung

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (gần Vườn  Xoài)

Diện tích: 10 x 10 m2

Sức chứa: 100 người

2. Kim Tự Tháp quận 11

Địa chỉ: 115/6/20 Lò Siêu, Phường 8, Quận 11

Diện tích: 2 x 2 m

Sức chứa: 9 người

3. Kim Tự Tháp tại quận Tân Phú

Địa chỉ: Đường F2

Diện tích: 2 x 2

Sức chưa: 9 người

Và rất nhiều các trung tâm Thiền định Kim Tự Tháp khác, vui lòng xem mục "Các lớp Thiền miễn phí" để liên hệ:

 

Các bài viết liên quan

Patriji Quotes

"Thiền định là đơn giản và dễ dàng. Thiền định dành cho tất cả mọi người và cho toàn xã hội. Tất cả mọi người đều nên Thiền định"

Minh sư Patriji

e-Mail us @

email us

 For Queries:

thiendinh2012@gmail.com

Bộ phim "Sự Thật Tâm Linh"

Go to top