Sản phẩm Kim Tự Tháp

Các Tờ Rơi

         
Minh Sư Patriji PSSM
 
 
                   
Chủ nghĩa ăn thực vật Năng lượng Kim Tự Tháp Lợi ích của Thiền định

 

        
    Ý thức vào hơi thở            Thiền định cho sinh viên

 

Xuất bản sách

Tháng 11 năm 2012, nhóm Thiền Kim Tự Tháp cùng nhà sách Phương Nam xuất bản cuốn sách "Thở và Thiền". 

Thở Và Thiền là tuyển tập những cái nhìn về thiền dưới nhiều góc độ của hơn 30 bậc thánh nhân và đạo sư trong lịch sử nhân loại. Thở Và Thiền cho chúng ta một cái nhìn đa dạng dưới các góc độ tôn giáo và tâm linh khác nhau, từ quan kiến của Đức Phật hàng ngàn năm trước cho đến quan niệm của các thiền sư hiện đại trong thế kỷ 20.


Thông qua phân tích của các trào lưu tâm linh khác nhau, độc giả có cơ hội đối chiếu, cảm nhận và khám phá khoa học thiền bằng tư duy của chính mình. Hiểu thiền theo con đường thích ứng của bản thân và gặt hái nhiều lời khuyên quý báu từ kho tàng của những bậc đã thành tựu trên con đường giác ngộ.

 

Nhạc sáo Thiền của Minh sư Patriji

1. http://www.mediafire.com/listen/ael0udtkoipbejd/Nh%E1%BA%A1c_s%C3%A1o_Thi%E1%BB%81n_1.mp3

2. http://www.mediafire.com/listen/vfk156jy9bq76j4/Nh%E1%BA%A1c_s%C3%A1o_Thi%E1%BB%81n_2.mp3

Nhạc Thiền với lời dẫn của Minh sư Patriji 

1. http://www.mediafire.com/listen/894881yx7ad1wo0/Track_01.mp3

2. http://www.mediafire.com/listen/n01fubfv795t39d/Track_02.mp3

Các bài viết liên quan

Patriji Quotes

"Thiền định là đơn giản và dễ dàng. Thiền định dành cho tất cả mọi người và cho toàn xã hội. Tất cả mọi người đều nên Thiền định"

Minh sư Patriji

e-Mail us @

email us

 For Queries:

thiendinh2012@gmail.com

Bộ phim "Sự Thật Tâm Linh"

Go to top