Sản phẩm Kim Tự Tháp

emblemChúng ta thật hạnh phúc làemblem

VỊ THẦY KIM TỰ THÁP

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Thiền định là niềm vui 

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Ăn thực vật là điều nên làm

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Kim Tự Tháp là năng lượng của chúng ta

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Hơi thở là Vị Thầy của chúng ta

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Khoa học Tâm thức là nền tảng của chúng ta

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Giác ngộ là mục đích của chúng ta

 

Chúng ta là những bậc thầy Kim Tự Tháp

Giảng dạy Thiền định là đam mê của chúng ta

 

Chúng ta là những bậc thầy Kim Tự Tháp

Sự thật là căn nguyên của chúng ta

 

Chúng ta là những bậc thầy Kim Tự Tháp

Sức mạnh nội lực là thông điệp của chúng ta

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Sự thân thiện là tự nhiên của chúng ta

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Sự giản dị là tính cách của chúng ta

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Sự khiêm tốn là văn hóa của chúng ta

 

Chúng ta là những vị thầy Kim Tự Tháp

Tất cả đều là gia đình vũ trụ của chúng ta

Các bài viết liên quan

Patriji Quotes

"Thiền định là đơn giản và dễ dàng. Thiền định dành cho tất cả mọi người và cho toàn xã hội. Tất cả mọi người đều nên Thiền định"

Minh sư Patriji

e-Mail us @

email us

 For Queries:

thiendinh2012@gmail.com

Bộ phim "Sự Thật Tâm Linh"

Go to top