Sản phẩm Kim Tự Tháp

ÂM NHẠC VÀ THIỀN ĐỊNH

          Nhạc Thiền dùng để hỗ trợ cho người thực hành Thiền định.

Âm nhạc mang đến những trải nghiệm to lớn và giúp người thực hành Thiền định dễ dàng đạt đến trạng thái tâm trí trống rỗng hơn

Đối với người mới bắt đầu, Nhạc Thiền là một công cụ tuyệt diệu

Nhạc sáo Thiền của Minh sư Patriji:

1. http://www.mediafire.com/listen/ael0udtkoipbejd/Nhạc_sáo_Thiền_1.mp3

2. http://www.mediafire.com/listen/vfk156jy9bq76j4/Nhạc_sáo_Thiền_2.mp3

3. http://www.mediafire.com/listen/p1fqc7cpec14gj6/FLUTE_0.mp3

4. http://www.mediafire.com/listen/5911how22cvxtwy/FLUTE_1.mp3

5. http://www.mediafire.com/listen/dvgoh27e3e25vod/FLUTE_2.mp3

6. http://www.mediafire.com/listen/ihkwicu65hvi8s5/FLUTE_3.mp3

7. http://www.mediafire.com/listen/llgp9u3539pkurw/FLUTE_5.mp3

8. http://www.mediafire.com/listen/iqyv3tz9z88enzz/FLUTE_6.mp3

 

Nhạc Thiền với lời dẫn của Minh sư Patriji:

1. http://www.mediafire.com/listen/894881yx7ad1wo0/Track_01.mp3

2. http://www.mediafire.com/listen/n01fubfv795t39d/Track_02.mp3

Các bài nhạc Thiền khác của Minh Sư Patriji tại link dưới đây:

http://audios.pssmovement.org/english/publications/patriji-online-audio-library 

Các bài viết liên quan

Patriji Quotes

"Thiền định là đơn giản và dễ dàng. Thiền định dành cho tất cả mọi người và cho toàn xã hội. Tất cả mọi người đều nên Thiền định"

Minh sư Patriji

e-Mail us @

email us

 For Queries:

thiendinh2012@gmail.com

Bộ phim "Sự Thật Tâm Linh"

Go to top